NOTEBOOK CUTE LIMITED EDITION

RM15.00

Dapatkan Notebook dengan 3 jenis pilihan yang menarik. Unicorn, Love dan juga Cactus. Pastinya Terhad!

Miliki dan jadikan ia koleksi sekarang!

Clear
SKU: Notebook LE Category: Tags: , ,

. .
.
✔️3 ᴅᴇꜱɪɢɴ ʏᴀɴɢ ᴄᴜᴛᴇ ᴅᴀɴ ᴄᴀᴛᴄʜʏ .
✔️160 ᴍᴜᴋᴀ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ɴᴏᴛᴀ .
✔️ᴅɪꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ .
✔️ꜱᴀɪᴢ ᴀ5 – ʙᴏʟᴇʜ ꜱɪᴍᴘᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀɴᴅʙᴇɢ .
✔️ᴡɪʀᴇ ᴏ-ʀɪɴɢ .
✔️ᴍᴀᴛᴇʀɪᴀʟ ᴄᴏᴠᴇʀ :310ꜱɢᴍ + ɢʟᴏꜱꜱʏ ʟᴀᴍɪɴᴀᴛɪᴏɴ

 

=====

Wah, kenapa kena dapatkan Notebook Cute Limited Edition ini [Ready Stock]

1. Saiz Notebook :
> A5 saiz. 15x21cm

2. Berapa Gsm untuk kertas notebook :
> 80 gsm
> kita tak guna yg nipis, nipis selalunya 50gsm dan selalunya yang tu nampak belakang.

3.
> 3 Cover cute & catchy
> Simple notebook dengan beberapa pages content yang menarik + 160 pages untuk nota.
> Wire o-ring
> Material cover : 310gsm + glossy lamination

Weight0.35 kg
Pilihan Notebook

White Unicorn, Pink Love, Yellow Cactus

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.